Byggemodning af bolig- og erhvervsgrunde
Et godt byggeprojekt kræver den rigtige forberedelse. Mulighederne for tilslutning til offentlig kloak, forsyningsledninger, tilslutningsafgifter mm. varierer fra område til område. Som autoriseret kloakmester i Horsens, kan vi hjælpe dig med rådgivning og eksekvering af byggemodning, både hvis du skal opføre boliger eller erhvervsbyggeri. Vi kan hjælpe med alt lige fra kontakt til myndigheder og forsyningsselskaber, til udførsel af kloak- og forsyningsledninger. Vi arbejder for private bygherrer, erhvervsvirksomheder, boligforeninger, ejendomsinvestorer eller på kommunale projekter. Kontakt os, hvis du vil høre mere om byggemodning af byggegrund.

Separering af kloaksystemer
I takt med øget mænge regn- og spildevand, etablerer forsyningsselskaber nye og større ledninger i hovedkloaksystemet. Regnvand og spildevand håndteres i separate ledninger. Hvis din ejendom ligger i et område hvor hovedledningerne er separeret, bliver du pålagt at separere kloaksystemet på ejendommen. Der er ofte flere muligheder for at efterkomme kravet, og den bedste løsning skal vurderes på hver enkelt ejendom. Vi er autoriseret kloakmester og kan hjælpe med den rette løsning. Kontakt os hvis vi skal hjælpe dig med at kloakseparere din ejendom.

Rotteskader og reparation af kloakledninger
Rotter bor i kloakledninger og forsager ind imellem skader på ledninger og brønde. Hvis du observerer rotter på din ejendom, har du pligt til at kontakte myndighederne. Vi reparerer rotteskader og kan også hjælpe med at forebygge rotteskader. Vi kan kigge dit kloaksystem efter med et kloak-TV, og se om der er tegn på rotter. Vi er autoriseret rottespærremontør og kloakmester i Horsens. Kontakt os og hør mere om, hvordan du forebygger og afhjælper rotteskader.

Etablering af olie- og fedtudskillere
En olie- og benzinudskiller eller en fedtudskiller tilbageholder og opsamler partikler fra spildevandet. Hvis du har brug for etablering eller reparation af en olie- og benzinudskiller eller en fedtudskiller, kan vi hjælpe dig med ansøgning og udførsel. Vi er autoriseret kloakmester, og vi kan vejlede om, hvilken løsning der er bedst for dig. Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Etablering af minirenseanlæg og nedsivningsanlæg
Ligger din ejendom uden for områder med hovedkloak, kan spildevandet håndteres på egen grund. Oftest sker det på baggrund af et påbud fra din kommune, hvorefter en kloakmester udfører arbejdet. Spildevandet skal renses til en bestemt klasse, og der er ofte flere muligheder for at opfylde kravet. Vi er autoriseret kloakmester og kan hjælpe dig med at finde den rigtige løsning på netop din ejendom. Kontakt os hvis vi skal hjælpe dig med at finde den rigtige løsning.

Nedsivning af regnvand
Hvis du skal separere regn- og spildevand på din ejendom, kan du ofte spare penge på at håndtere regnvandet på egen grund, uden at lede det til hovedkloaksystemet. For at kunne nedsive regnvand på grunden, skal jorden være egnet til det, og der skal være plads til at etablere en faskine. Vi kan hjælpe med at undersøge, planlægge og udføre den rette løsning til din ejendom. Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Omfangsdræn og pumpebrønde
Ved både renovering og nybyggeri er der ofte brug for et omfangsdræn til at lede vand væk fra bygningen. Især ved bygninger med kælder, kan et omfangsdræn være med til at forhindre fugt i vægge og gulv. Et dræn kan etableres på flere måder, og den rigtige løsning skal vælges til hver enkel sag. For at sikre funktionen af omfangsdrænet, kan det være nødvendigt at etablere en pumpebrønd, der løfter drænvandet op til en brønd, hvorfra det kan løbe til hovedkloak. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at pumpe spildevand fra lavtliggende bygninger eller fra en kælder. Vi er autoriseret kloakmester i Horsens, og kan hjælpe med at få dimensioneret pumpe og brønd for at få den rette kapacitet og virkning. Kontakt os hvis vi skal hjælpe dig med omfangsdræn og pumpebrønde.

Rørbassiner, forsinkelsesbassiner og skybrudssikring
De seneste år har vi oplevet en stigning i antallet er kraftige skybrud her i landet. Den øgede mængde regnvand kan forsinkes eller tilbageholdes i et magasin, indtil hovedkloaken igen kan aftage vandmængden. Magasinet kan f.eks. udføres af nogle store rør, som dimensioneres til at have den rette volumen. Hos Eigil Fynbo A/S har vi solid erfaring med skybrudssikring og etablering af rørbassiner. Kontakt os hvis vi skal hjælpe dig med at sikre din ejendom mod skybrud.