Vi er med til at udføre

  • Fundamenter til det hus du bor i, eller den bygning hvor din arbejdsplads ligger
  • Vejen du kører på, samt cykelsti og fortov
  • Vandledning til rent drikkevand
  • Kloakledninger, så du kan komme af med dit regn- og spildevand
  • Nedgravning af Fjernvarme, Gas, El, Tlf, Fiber og andre forsyningsledninger til private og erhverv
  • Fundamenter til Telemaster så du kan tale i mobil
  • Ladestationer til fremtidens El-biler

… og sideløbende repareres, ombygges og fornyes alle de ovennævnte ting.

Vi er stolte af vores medarbejdere

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource.

Deres erfaring og alsidighed gør at vi kan løse de opgaver vi bliver stillet, og klare de uforudsete udfordringer der opstår undervejs.

Vores erfaring videregives, og vi har som regel 3-5 lærlinge under uddannelse til anlægs- eller bygningsstruktør.

Vi er på den måde med til at sikre, at de kommende generationer bl.a. kan få et hus at bo i, rent drikkevand, veje at køre på, kloaksystemer til regn- og spildevand.

Det er vores mål at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og har stor arbejdsglæde. Vores medarbejdere har frihed under ansvar, og vi vægter trivsel og personlig udvikling højt.

Vores kunder

Vores kunder er erhvervsvirksomheder, byggefirmaer, vandværker, forsyningsvirksomheder, kommuner og private boligejere. Vi arbejder oftest i Østjylland, og lejlighedsvis i hele Danmark.

Historie

I 1933 startede Sofus Fynbo virksomheden op som dræningsmester fra sin garage i Hatting. Virksomheden udførte primært dræningsopgaver for Hedeselskabet, og arbejdet blev dengang udført manuelt med skovl og håndkraft. Den første rendegraver blev købt i 1963 af sønnen, Eigil Fynbo, og virksomheden voksede med tiden med opgaver indenfor fundament- og kloakeringsopgaver, byggemodninger, naturgasledninger. Siden fulgte byggeopgaver for lokale erhvervsvirksomheder, og opgaver for Horsens Kommune inden for byfornyelse og renovering af kloaksystemet.

I 2011 blev et generationsskifte gennemført med Mette Fynbo og Hans-Henrik Lauridsen som nye indehavere. Det er således 3. generation, der fører familievirksomheden videre.

Historie

Virksomheden løser fortsat alsidige opgaver; klimasikring/regnvandsbassiner, udskiftning af hovedkloak for forsyningsselskaber, fundamenter til private boliger, erhvervsbygninger, maskiner og telemaster, serviceopgaver med kloak- og vandledninger, etablering af
forsyningsledninger og udbygning af infrastruktur.

Eigil Fynbo A/S drives i dag fra kontor- og værkstedsbygninger på Smedebakken 20 i Hatting, ikke langt fra hvor det hele begyndte i 1933.

Vi støtter