Horsens Kommune

Serviceopgaver, vejanlæg, cykelstier, fortove, ombygning af lyskryds, genbrugsplads

Samn Forsyning A/S

Etablering af vand- og kloakledninger, rørbassiner, bygværker

Brdr. Thybo A/S

Nybyggeri: boliger, skoler og daginstitutioner, til- og ombygninger på Aarhus Universitet

Danish Construction Management A/S

Nybyggeri: 22 boliger I Aarhus, til- og ombygning af Lidl-butik

Vejle Spildevand A/S

Kloakering i Hornstrup Kirkeby, Hornstrup Mølleby og Egtved

Fjernvarme Horsens

Pumpe- og vekslerstationer, udskiftning af fjernvarmerør